Vi besiktigar
ditt byggprojekt

Service - Trygghet - Kvalitet

Vi besiktigar
ditt byggprojekt

Service - Trygghet - Kvalitet

Entreprenadbesiktning Göteborg

Behöver du hjälp med en entreprenadbesiktning? Då har du kommit rätt! Vi är erfarna experter på entreprenadbesiktning i Göteborg efter att ha arbetat inom området i många år. Därför är vi det bästa alternativet för dig som beställare eller entreprenör som behöver en kompetent och opartisk bedömning av en entreprenad.

Välkommen att kontakta oss när du behöver en entrepreprenadbesiktningsman i Göteborg. Vi återkommer snarast med offertförslag eller mer information.

Viktigt att följa branschregler

Vid en entreprenadbesiktning undersöker din entreprenadbesiktningsman en mängd saker, bland annat att den aktuella byggnaden är byggd i enlighet med svenska branschregler samt det kontrakt som finns upprättat mellan dig och en entreprenör du har anlitat.

En annan aspekt som vi lägger stort fokus på vid en entreprenadbesiktning är säkerheten. Något viktigare finns inte, med tanke på de katastrofala konsekvenser en osäkert uppförd byggnad kan medföra.

Entreprenadbesiktning Göteborg

Vi hittar felen snabbt och smidigt

Våra entreprenadbesiktningsmän i Göteborg har den erfarenhet och kunskap som behövs för att snabbt hitta fel, brister och annat som inte uppfyller det som avtalats mellan parterna och samhällets krav. Med en kombination av gott omdöme, lång branschteknisk erfarenhet, juridisk noggrannhet och utbildning kan vi säkerställa att alla krav uppfylls vid ett bygge. Oavsett vilken typ av byggnad vi besiktigar så kontrollerar vi varje skarv, att fallet mot brunnen är korrekt och allt annat visuellt som kan upptäckas. Du kan lita på att vi utför en entreprenadbesiktning i Göteborg med absolut noggrannhet.

Ett brett utbud besiktningar

Vi utför flera typer av besiktningar, som är reglerade i Allmänna Bestämmelser, där det finns tio olika varianter. Sju av dem används vid kommersiella- och konsumententreprenader, de andra tre är varianter som bara används vid en av dessa tre entreprenadformer.

Vi har utfört många entreprenadbesiktningar under våra år i branschen. Förbesiktningar, slutbesiktningar och efterbesiktningar där vi bedömer entreprenadens avtalsenlighet. Den erfarenheten gör att vi kan ta ansvaret att sätta ihop den besiktningsgrupp som behövs för att täcka de områden som krävs för de områden som ska kontrolleras vid en entreprenad.

Vi besiktigar de flesta typer av fastigheter

Vi utför besiktningar på en rad olika typer av fastigheter: kontor, lagerbyggnader, industrihallar, skolor, kyrkor, villor, radhus, flerfamiljshus med mera. Vid en del av dessa besiktningar använder vi oss av digitala verktyg som fungerar mycket positivt i denna process. Av den anledningen arbetar vi kontinuerligt med att ta fram nya digitala lösningar för entreprenadbesiktning.

Alla våra besiktningsningsmän har lång erfarenhet och är certifierade enligt RISE.Vi ingår dessutom i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.

Entreprenadbesiktning Göteborg

Entreprenadbesiktning Göteborg – frågor och svar

Varför är det viktigt med förbesiktningar?

Innan byggprocessen är långt framskriden är det lämpligt att göra förbesiktningar. Exempel på detta är rördragning i schakt, tätskikt i våtrum eller andra konstruktioner. Det kan även handla om en normerande besiktning för att säkerställa nivån på det arbete som redan har hunnit utföras.

Slutbesiktning – vad är det?

När kontraktstiden har gått ut behöver hela entreprenaden kontrolleras. Fel från förbesiktningar kan behöva avhjälpas, besiktning av det fysiska slutresultatet besiktigas och dokumentation och egenkontroller granskas. När slutbesiktningen är klar avgörs huruvida entreprenaden är godkänd vid ett slutsammanträde. När entreprenaden har godkänts övergår ansvaret för entreprenadområdet och försäkringar till beställaren.

Vad händer om en entreprenad inte får godkänt?

Om en entreprenad inte kan godkännas vid en slutbesiktning ska besiktningsmannen föreskriva att slutbesiktningen ska fortsätta. I detta läge kan en entreprenad inte godkännas.

Vad ska man göra om man vill veta att fel är avhjälpta?

Efterbesiktning ska göras om någon av parterna vill säkerställa att fel som upptäckts vid en tidigare utförd besiktning.

När ska en garantibesiktning genomföras?

Finns det en avtalad garantitid ska garantibesiktningen påkallas och utföras innan den kortaste garantitidens utgång.

Vi vill reklamera fel i bygget till entreprenören. Hur ska vi gå tillväga för att det ska bli tyngd i reklamationen?

När entreprenadtiden har gått ut kan du påkalla särskild besiktning av fel, brister eller anmärkningar som gäller entreprenaden i något visst avseende.

Vad är en statusbesiktning?

En statusbesiktning utförs när man vill veta fastighetens allmänna skick. Den kan vägleda när det handlar om kommande renoveringar samt vilka kostnader det kan handla om.

Entreprenadbesiktningsman Göteborg – en viktig roll i byggprocessen

Besiktningar är alltid en viktig del av byggprocessen. Utan en väl genomförd entreprenadbesiktning projekt drabbas av kostsamma förseningar och oväntade problem som kan äventyra kvaliteten eller säkerheten i byggnaden. Vi förstår denna betydelse och har utvecklat ett omfattande inspektionsprogram för att se till att ditt byggprojekt löper smidigt.

Lång erfarenhet av branschen

Vårt team av certifierade entreprenadbesiktningsmän har stor erfarenhet av både bostads- och kommersiella konstruktioner; de förstår varje detalj som krävs för att skapa framgångsrika byggen. Från utformning till färdigställande kommer våra inspektörer att arbeta med dig varje steg på vägen för att se till att alla krav uppfylls och att tidslinjerna hålls uppdaterade.

Välkommen att kontakta oss för en entrepreprenadbesiktning i Göteborg! Det kommer att gynna ditt bygge.

 

 

 

Vi säkrar kvaliteten på bygget